THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK HOÀN KIẾM

06/04/2018 Lượt xem: 203

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ PHẢI THU (LẦN 1)

 1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty CP đấu giá và thương mại Thăng Long (Thăng Long AT). Địa chỉ : 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội.
 2. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (Agribank Chi nhánh Hoàn Kiếm), địa chỉ: 36 Bát Đàn, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 3. Thời gian, địa điểm công bố giá: 10h00 ngày 29/03/2017 tại Phòng Đấu giá - Thăng Long AT, 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội;
 4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn trên một bộ).
 5. Tài sản đấu giá: Khoản nợ phải thu của Agribank Chi nhánh Hoàn Kiếm tại Công ty TNHH MTV Cơ khí – Điện – Điện tử Tàu thủy (Vinamarel).
 6. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khoản nợ:
 • Các hợp đồng tín dụng, biên bản xác nhận công nợ; Thông báo (TB) số 1104/NHNo – KHL ngày 11/12/2017 của Tổng giám đốc Agribank v/v Bán khoản nợ xấu của Công ty TNHH MTV Cơ khi –điện tử Tàu thủy; Biên bản họp hội đồng mua bán nợ ngày 09/3/2018 của Hội đồng mua, bán nợ Chi nhánh Hoàn Kiếm; TB số 307/NHNoHK-KHKD ngày 13/3/2018 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Hoàn Kiếm v/v Bán khoản nợ của Công ty TNHH MTV Cơ khí – điện tử Tàu Thủy.
 1. Giá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).
 2. Tiền đặt trước:  120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng ).
 3. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ (năm trăm nghìn đồng một bộ).
 4. Đăng ký đấu giá, tham khảo hồ sơ pháp lý: Từ ngày 16/03/2018 đến ngày 26/03/2018.
 5. Bán hồ sơ mời đấu giá và thu tiền đặt trước: Ngày 26/03/2018 và ngày 27/3/2018.

Địa chỉ liên hệ: Thăng Long AT, 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội. SĐT: 024 6260 5077 hoặc 0978.832.592. Website: thanglongat.com.