THANGLONG AT thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của NCB

06/04/2018 Lượt xem: 98

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 16/2018/HĐDV-ĐG ngày 26/3/2018 giữa Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long (THANGLONG AT).

THANGLONG AT thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của NCB, cụ thể:

 • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất với diện tích 84,5 m2 thuộc thửa đất số 241-1, tờ bản đồ số 08 tại tổ dân phố số 11, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
 • Giá khởi điểm: 763.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc bán đấu giá tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trư­ớc bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.
 • Tiền đặt trước: 153.000.000 đồng (Một trăm năm mươi ba  triệu đồng chẵn), được nộp vào TK của Công ty, số TK: 12310000496552 mở tại BIDV– Chi nhánh Quang Trung.
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn trên một bộ hồ sơ).
 • Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
 • Thời gian đăng báo: ngày 31/03/2018 và 04/04/2018.
 • Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/03/2018 đến ngày 19/04/2018.
 • Thời gian xem tài sản: ngày 12/04/2018 và ngày 13/04/2018.
 • Thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: từ ngày 19/04/2018 đến 20/04/2018.
 • Thời gian nộp phiếu trả giá: từ ngày 19/04/2018 đến 20/04/2018 (Sau khi đã nộp đủ hồ sơ).
 • Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 23/04/2018.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.
 • Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên, không theo thủ tục rút gọn.
 • Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội.
 • Địa điểm xem tài sản: Tổ dân phố 11 – phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
 • Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng Đấu giá Công ty, 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Thăng Long, 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội. SĐT: 024 6260 5077 - 097883 2592. Website: www.thanglongat.com