Xe Ben Kamaz 6520 sản xuất năm 2010

Đấu giá tài sản 10 xe Ben Kamaz 6520 sản xuất năm 2010 đã qua sử dụng

Đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN – Chi nhánh Chương Dương


 

  • Tài sản đấu giá: Lô 10 xe Ô tô tải Kamaz 6520 sản xuất năm 2010 đã qua sử dụng theo danh mục dưới đây:

STT

Xe ben KAMAZ

Biển kiểm soát

Số khung

Số máy

GCN đăng ký, do PCSGT Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 30/12/2010

1

29C-015.53

RLW652001A0000442

74051092535115

số 018272

2

29C-015.54

RLW652001A0000421

74051092535102

số 018273

3

29C-015.55

RLW652001A0000434

74051092535085

số 018274

4

29C-015.57

RLW652001A0000433

74051092535106

số 018276

5

29C-015.58

RLW652001A0000436

74051092535079

số 018277

6

29C-015.63

RLW652001A0000437

74051092535108

số 018282

7

29C-015.64

RLW652001A0000439

74051092535084

số 018283

8

29C-015.65

RLW652001A0000429

74051092535097

số 018284

9

29C-015.66

RLW652001A0000423

74051092535100

số 018285

10

29C-015.67

RLW652001A0000431

74051092535080

số 018286

 

- Giá khởi điểm: 3.050.000.000 (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm năm mươi triệu)

  • Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 152.500.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).
  • Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.
  • Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày 14-15/06/2018.
  • Địa điểm xem tài sản: Bãi xe Mạnh Hoàng, Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
  • Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 04/06/2018 đến 18/06/2018 tại Văn phòng THANGLONG AT.
  • Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: theo quy định của pháp luật.
  • Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 15/06/2018 và 18/06/2018.
  • Thời gian mở phiên đấu giá: 09h30 ngày 19/06/2018 tại tại 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội