Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017

11/04/2017 Lượt xem: 78

Quyết định số số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 do UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin liên quan