Quyết định 65/2015/QĐ-UBND ngày 20/08/2014

24/03/2017 Lượt xem: 9

Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin liên quan