Thông báo bán đấu giá tài sản Lô hàng lá thuốc lá nguyên liệu

12/08/2016 Lượt xem: 52

Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội là lô hàng lá thuốc lá nguyên liệu, khối lượng: 363.177 (kg).

        Giá khởi điểm:

Stt
Tài sản bán đấu giá
Khối lượng (kg)
Đơn giá (VND)
Giá trị (VND)
1
Lô hàng lá thuốc lá nguyên liệu của Hợp đồng thế chấp số 01/2014/4921074HĐBĐ ngày 14/05/2014
103.177
20.800
2.146.081.600
2
Lô hàng lá thuốc lá nguyên liệu của Hợp đồng thế chấp số 02/2014/4921074HĐBĐ ngày 28/11/2014; 03/2014/4921074HĐBĐ ngày 17/11/2014; 04/2014/4921074HĐBĐ ngày 23/12/2014
260.000
40.000
10.400.000.000
 
Tổng
363.177
 
12.546.081.600
  • Khối lượng nêu trên là tạm tính. Khối lượng bàn giao theo khối lượng cân thực tế tại thời điểm bàn giao.
  • Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (Tại thời điểm này, hoạt động bán tài sản đảm bảo tiền vay của Ngân hàng là không chịu thuế GTGT). Mọi chi phí cân, bốc xếp, di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá chi trả.
  1. Phương thức bán đấu giá: Bán nguyên toàn lô, trả giá theo đơn giá từng lô tương ứng.
  2. Thời gian xem tài sản: Từ 09h00’ đến 11h00’ ngày 19/08/2016.
  3. Địa điểm xem tài sản: kho hàng của Công ty CP XD&TM Khang Minh, tại khu phố 8, phường Long Đình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  4. Thời gian mua hồ sơ: Từ 15h00’ đến 16h30’ ngày 22/08/2016 tại Văn phòng THANGLONG AT.
  5. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 15h00’ đến 16h30’ ngày 23/08/2016 tại Văn phòng THANGLONG AT.
  6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 15h00’ đến 16h30’ ngày 23/08/2016.
  7. Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản THANGLONG AT.
  8. Thời gian mở phiên đấu giá: Ngày 24/08/2016 tại 54 Trần Nhân Tông – Hà Nội.

Tin liên quan