Năng lực thực hiện

17/03/2017 Lượt xem: 91

Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam. Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thay đổi lần 3 ngày 24/07/2015. Các hoạt động của THANGLONG AT được thực hiện và tuân thủ đúng với pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các thông lệ quốc tế

Năng lực pháp lý

Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam. Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thay đổi lần 3 ngày 24/07/2015. Các hoạt động của THANGLONG AT được thực hiện và tuân thủ đúng với pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các thông lệ quốc tế.

 

Mục tiêu hoạt động của THANGLONG AT

Mục tiêu hoạt động của Công ty chúng tôi là: Độc lập, trung thực, khách quan nhằm cung cấp dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cao nhất cho khách hàng.

 

Phương châm phục vụ của THANGLONG AT

Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong tất cả phạm vi lĩnh vực kinh doanh với phương châm phục vụ là: “Luôn gia tăng những giá trị đích thực”. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về luật pháp của Nhà nước Việt Nam với tiêu chí hàng đầu là sự hài lòng của khách hàng.