Thông báo bán đấu giá

Thứ tư, ngày 26/10/2016
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 11(1), tờ bản đồ số 2, thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội có diện tích: 170 m2 sử dụng riêng (Đất ở tại nông thôn: 150 m2, đất vườn: 20 m2), (Giấy chứng...
Thứ tư, ngày 30/03/2016
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Căn hộ 12 nhà CM2 khu Tập thể Quân Đội, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: BC 009851 do...
Thứ ba, ngày 16/02/2016
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BI 511440, thửa số 49+51(I)+52(I), tờ bản đồ số 1, tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội (Giấy chứng nhận QSD đất số: BI511440)