Phí dịch vụ

Thứ năm, ngày 23/03/2017
Phí bán đấu giá tài sản được áp dụng cho khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu bán đấu giá tài sản.
Thứ năm, ngày 23/03/2017
Phí tham gia đấu giá áp dụng cho các khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức cho nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản mà THANGLONG AT đang thông báo.