Biểu mẫu

Thứ năm, ngày 06/04/2017
Mẫu biên bản cam kết xem tài sản bán đấu giá
Thứ năm, ngày 23/03/2017
Mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tại THANGLONG AT.
Thứ ba, ngày 14/03/2017
Giấy đề nghị bán đấu giá bất động sản