BAN LÃNH ĐẠO

28/03/2017 Lượt xem: 237

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị: NGUYỄN HUY DƯƠNG

- Đấu giá viên - Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề (2017)

- Nghiên cứu sinh QTKD khóa VII (2016-2019) của Học viện Khoa học Xã hội (Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam);

- Thạc sỹ QTKD Quốc tế (MBA), Trung tâm Pháp – Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) (2005);

- Cử nhân Kinh tế Phát triển (hệ chính quy), Khóa 37, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1999);

- Cử nhân Ngoại ngữ: Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1999);

- Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Thái Nguyên. 

- Kinh nghiệm: 5 năm là Nghiên cứu viên chuyên về Kinh tế Tài chính tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội  (thuộc UBND TP. Hà Nội, từ 2000-2005), 12 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, pháp chế ngân hàng tại Agribank (2005-2016), ba năm trong lĩnh vực đấu giá tài sản (2016-Nay). 

Giám đốc: BÀ LƯƠNG THỊ TÂM

- Đấu giá viên – Bộ Tư Pháp.

- Chuyên viên chính – Bộ Nội Vụ.

- Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.

- Kinh nghiệm: 07 năm hoạt động trong lĩnh vụ đấu giá tài sản.