Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long (ThangLong AT) là một trong số những công ty đấu giá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản, nay hoạt động theo Luật đấu giá tài sản (2016). ThangLong AT  đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của Bộ Tư pháp về nhân sự đấu giá viên, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất và cơ sở dữ liệu đối với một tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. ThangLong AT được sáng lập bởi các đấu giá viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Tư pháp. Tiền thân ThangLong AT là Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Vinacontrol – một công ty thành viên của Tập đoàn Vinacontrol danh tiếng tại Việt Nam. ThangLong AT có mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên của Tập đoàn Vinacontrol trải rộng khắp ba miền đất nước và Diễn đàn Đấu giá Việt Nam (Vietnam Auction Forum), bao gồm rất nhiều chuyên gia, lãnh đạo và cán bộ phụ trách đầu tư của các tổ chức đầu tư, định chế ngân hàng, cơ quan pháp luật trong và ngoài nước. Chúng tôi phấn đấu lọt vào TOP 5 của các công ty đấu giá tại Việt Nam. 

Thông báo bán đấu giá

Xem thêm

Tin tức

Văn bản

Thông tư này quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật đấu...
Thứ sáu, ngày 23/06/2017
Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ...
Thứ sáu, ngày 23/06/2017
Quyết định số số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 do UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đấu giá quyền...
Thứ ba, ngày 11/04/2017
Về việc danh sách các tổ chức bán đấu giá được phép cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thứ sáu, ngày 24/03/2017